Barometr dobroczynności: w ciągu 15 lat liczba fundacji w Polsce wzrosła o 155 proc., a tempo zakładania nowych w ostatnich latach przyspiesza

W Polsce zarejestrowanych jest 155 tys. stowarzyszeń i fundacji, z czego stowarzyszenia stanowią większość, ale liczba fundacji rośnie znacznie szybciej – już o blisko 8 proc. rok do roku. Ponad 60 proc. Polaków uważa, że organizacje pożytku publicznego są potrzebne, ale tylko 4 proc. wspiera je regularnie. Pod względem działań dobroczynnych Polska znajduje się w ostatniej dziesiątce krajów świata. Najprostszym sposobem wsparcia bliskich nam działań społecznych jest odliczenie części podatku dochodowego, jednak nie wszyscy korzystają z tej możliwości.

W Polsce zarejestrowanych jest 34 tys. fundacji, jak wynika z analizy danych z Krajowego Rejestru Sądowego przeprowadzonej na zlecenie Fundacji Dr Clown, która od 25 lat wyznacza standardy w terapii śmiechem i sposobach budzenia radości u dzieci, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami w szpitalach i wyspecjalizowanych placówkach. Według przewidywań ekspertów z wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet, którzy przeprowadzili analizę, do końca roku liczba ta może wzrosnąć nawet do 37 tys., co stanowić będzie 25 proc. polskiego sektora pozarządowego mierzonego liczbą zarejestrowanych podmiotów.

Jednocześnie ponad 95 proc. fundacji znajduje się  w dobrej lub bardzo dobrej kondycji finansowej. Mniejsze lub większe kłopoty finansowe odczuwa zaledwie 3 proc., a w bardzo złej sytuacji jest nie więcej niż 0,5 proc.

W sumie na początku roku w Polsce było zarejestrowanych ponad 155 tys. stowarzyszeń i fundacji, z czego stowarzyszenia stanowią większość. Jednak fundacji przybywa znacznie szybciej. Od 2010 r. ich liczba wzrosła aż o 155 proc., podczas gdy stowarzyszeń – o 35,5 proc. Jedyny spadek liczby fundacji odnotowano w 2019 r., ale tylko o 2,5 proc. W tym czasie wykreślono z rejestru REGON podmioty z dawnych rejestrów sądowych, które nie zarejestrowały się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Od tej pory przybywa ich w tempie średnio 6,3 proc. rocznie. W latach 2022-2023 tempo wzrostu nieco przyspieszyło, zbliżając się do 8 proc.

Coraz szybsze tempo wzrostu liczby fundacji zarejestrowanych w Polsce w ostatnich latach po części może wiązać się z ubiegłorocznymi zmianami w przepisach dotyczących funkcjonowania fundacji rodzinnych, jednak ten trend zaczął być widoczny już wcześniej. W dodatku z badań na temat kondycji organizacji pozarządowych w Polsce wynika, że czas ich aktywności się wydłuża, co bardzo mnie cieszy, bo pokazuje coraz poważniejsze podejście i większe zaangażowanie w kwestii działań na rzecz dobra społeczności. Mimo to jednak Polacy pod względem zaangażowania w dobroczynność znajdują się w ostatniej dziesiątce krajów świata – mówi Agata Bednarek, Prezeska Zarządu Fundacji Dr Clown W 2023 r. tylko 18 proc. przekazało pieniądze na cel dobroczynny, a 4 proc. udzielało się w ramach wolontariatu. Może to oznaczać, że fundacje nie nagłaśniają wystarczająco swoich działań i możliwości wsparcia. Z naszych obserwacji wynika, że im więcej ludzie wiedzą o  działalności organizacji oraz o tym, w jaki sposób wykorzystuje ona otrzymywane środki, tym chętniej ją wspierają, nie tylko finansowo.

Według wspomnianych badań 63 proc. Polek i Polaków ufa organizacjom pozarządowym, a 62 proc. uważa, że są potrzebne, jednocześnie jednak tylko 4 proc. wspiera je regularnie – co miesiąc lub częściej. Według danych Ministerstwa Finansów  liczba podatników i podatniczek, którzy w ubiegłym roku skorzystali z możliwości odpisania części podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego, spadła o ponad 3 mln w stosunku do 2022 r. roku.

Przekazanie odsetka podatku przy okazji rozliczenia PIT jest najprostszym sposobem wsparcia organizacji, których działalność jest nam bliska, a jednocześnie okazaniem im swojego wsparcia i zachętą do dalszych wysiłków. To też sposób na poprawę własnego samopoczucia  – udowodniono, że spełnianie dobrych uczynków daje satysfakcję, poprawia samopoczucie psychiczne i podnosi samoocenę. A dobry nastrój przekłada się na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego – dodaje Agata Bednarek, Prezeska Zarządu Fundacji Dr Clown.

Środki zbierane przez Fundację Dr Clown, m.in. z wpłat przekazywanych w ramach rozliczenia PIT (KRS 0000024181), są przeznaczane w dużej mierze na finansowanie szkoleń Doktorów Clownów, którzy docierają z terapią śmiechem do polskich szpitali, ich wyposażenie, dojazdy do placówek i na organizację dobroczynnych akcji specjalnych. Fundacja wywołała w Polsce już ponad milion uśmiechów.

Czy warto inwestować w złoto?

Złoto ma wysoką wartość od tysiącleci. Jest bardzo cenione przede wszystkim ze względu na rzadkie występowanie, a także swoje właściwości, ponieważ charakteryzuje się bardzo dużą trwałością. Jest także często wybierane przez osoby, które szukają bezpiecznych sposobów na inwestowanie.

Stabilność i bezpieczeństwo złota

Dla kogo inwestycja w złoto jest dobrym rozwiązaniem? Przede wszystkim dla osób, które chcą uniknąć dużego ryzyka. Od wielu lat złoto jest niezmiennie uznawane za jedną z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału. Zabezpiecza finanse przed wszystkimi trudnymi do przewidzenia wydarzeniami takimi jak duże wahania walut, inflacja, czy giełdowy krach. Tę zaletę można docenić zwłaszcza w niespokojnych czasach, kiedy sytuacja polityczna i gospodarcza często zmienia się z dnia na dzień. Warto pamiętać, że wszystkie zawirowania i negatywne wydarzenia nie obniżają wartości złota, wręcz przeciwnie – wpływają na jej wzrost.

Niezależność złota

Inwestowanie w złoto pozwala więc na uniezależnienie się od politycznych i ekonomicznych katastrof. Ta forma lokaty kapitału wyróżnia się również dużą niezależnością od rządów i ich działań, w tym od nieodpowiedzialnych decyzji polityków. Niepewna pozycja dolara, niskie ceny, wszelkie napięcia geopolityczne wpływają jedynie na wzrost cen złota, a co za tym idzie są korzystne dla inwestora, który może tracić na innych lokatach.

niezależność złota

Duża płynność złota

Złoto to uniwersalny środek płatniczy, który da się wymienić na całym świecie, w każdym kraju. Złoto można spieniężyć niezależnie od sytuacji – zawsze znajdzie się nabywca, który wymieni je na gotówkę. Innymi słowy jest płynne finansowo, czyli można je bez problemu sprzedawać i kupować, jest powszechnie rozpoznawane jako środek płatniczy. W każdym zakątku świata ludzie znają jego wysoką wartość.

Złoto na niepewne czasy

Złoto inwestycyjne do doskonała lokata na niepewne czasy – takie określenie jest używane nie tylko przez zwykłych inwestorów, ale także przez ekspertów i analityków finansowych. To właśnie złoto jest lokatą, która pomaga przeżyć najgorsze kryzysy gospodarcze, w końcu jest odporne na inflację. Nierzadko ratowało życie w czasie wojny, kiedy pozwalało na przetrwanie w ekstremalnych sytuacjach.

Nie da się też ukryć, że złoto to jedyny środek płatniczy, który jest praktycznie niezniszczalny. Jest bardziej solidne od pieniędzy drukowanych na papierze. Nie bez przyczyny banki centralne przechowują w swoich sejfach sztabki złota, a nie papierowe banknoty. Sztabki nie ulegną zniszczeniu nawet w czasie najgorszych katastrof naturalnych jak powódź a także z powodu pożaru.

Oczywiście warto także pamiętać, że złota nie da się sfałszować. Złoto inwestycyjne oraz w każdej innej postaci jest starannie kontrolowane. W sztabkach i monetach zawsze sprawdza się zawartość cennego kruszcu. Czystość złota jest standaryzowana i kontrolowana między innymi przez rządy kopalniane i międzynarodowe rafinerie.

złoto na niepewne czasy

Złoto jako kapitał zapasowy i asekuracyjny

Kolejną zaletą inwestowania w złoto jest fakt, że ten kruszec stanowi doskonały kapitał zapasowy. Warto pamiętać, że centralne i krajowe banki wykorzystują złoto właśnie jako zapasowy kapitał. Każde bogate państwo posiada rezerwy złota w swojej skarbnicy. Eksperci doradzają, żeby inwestować w metale szlachetne od 5 do 10 proc. swojego majątku. Takie rozwiązanie jest polecane nie tylko największym inwestorom. To właśnie mniejsi inwestorzy mogą bardzo dużo skorzystać na złocie, ponieważ chroni ono przed fluktuacjami cen.

Inwestycja w złoto – korzystne rozwiązanie?

Oczywiście nie trzeba inwestować wszystkich swoich oszczędności w złoto lub inne szlachetne kruszce. Jednak przeznaczenie części środków na ten cel może zapewnić bardzo dobre zabezpieczenie finansowe. Bez trudu można zauważyć, że ceny złota utrzymują się na stabilnym poziomie, a nawet stopniowo wzrastają. Nawet jeśli zakupimy złote monety i zostawimy je w sejfie na kilka dziesięcioleci, nie stracą one swojej wysokiej wysokiej wartości i nadal będą aktualnym środkiem płatniczym, który możemy wymienić na dowolną walutę.

Golden Times

Termin „złote czasy w biznesie” może mieć różne znaczenia, ponieważ to subiektywna ocena, zależna od branży, regionu i wielu innych czynników. Niemniej jednak, kilka okresów w historii można uznać za szczególnie korzystne dla biznesu. Oto kilka przykładów „złotych czasów” w biznesie:

  1. Era renesansu handlowego (XII-XVI wiek): To okres intensywnego rozwoju handlu międzynarodowego, który przyczynił się do powstania licznych przedsiębiorstw handlowych i rozwoju miast. Złote czasy dla handlu morskiego, takie jak działalność Hanzy.
  2. Era industrializacji (XVIII-XIX wiek): Rozkwit przemysłu, masowa produkcja, powstanie fabryk, rozwój infrastruktury transportowej. To okres, w którym wiele firm przekształciło się z małych warsztatów w duże korporacje.
  3. Boom powojenny (lata 50. i 60. XX wieku): Po II wojnie światowej wiele gospodarek doświadczyło szybkiego wzrostu gospodarczego. To były złote czasy dla wielu branż, zwłaszcza dla produkcji masowej, motoryzacji, budownictwa i technologii.
  4. Era internetowa (lata 90. i 2000.): Rozwój internetu zmienił sposób, w jaki firmy prowadzą działalność. Powstały nowe branże, takie jak technologia internetowa, e-handel i nowoczesne usługi. Firmy technologiczne, takie jak Amazon, Google i Microsoft, odniosły w tym okresie ogromny sukces.
  5. Era startupów (lata 2010. do teraz): W ostatnich latach obserwujemy boom w zakresie przedsiębiorczości, zwłaszcza w branży technologicznej. Wzrost inwestycji w startupy, rozwój nowatorskich rozwiązań i zmiany w sposobie myślenia o biznesie.

Oczywiście, każdy okres ma swoje wyzwania i trudności, a pojęcie „złotych czasów” może być różnie interpretowane w zależności od perspektywy. Dla niektórych „złote czasy” mogą oznaczać stabilność gospodarczą, podczas gdy dla innych będą to okresy dynamicznego rozwoju i innowacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *