Typowe błędy managerów, czyli jak (nie)zarządzać zespołem?

Rola managera w firmie jest kluczowa dla efektywności organizacji i zadowolenia pracowników. Menedżerowie są odpowiedzialni za zarządzanie zespołami i osiąganie wyznaczonych celów. Niestety, wiele firm zaniedbuje szkolenia menedżerskie, co prowadzi do popełniania błędów w efektywnym team managemencie. Według badania przeprowadzonego przez West Monroe Partners, większość amerykańskich menedżerów nie przeszła żadnego szkolenia z zakresu zarządzania. Wśród team leaderów, którzy nadzorują jednego do dwóch pracowników, było to 59%. Ten sam wskaźnik wynosi 41% wśród tych, którzy nadzorują trzech do pięciu pracowników[1].  

Najczęściej popełniane w procesie zarządzania błędy 

Niektóre błędy w zarządzaniu zespołami występują częściej niż inne. Na tej liście znajdują się m.in.:  

 • Niechęć do delegacji zadań – managerowie często nie są w stanie zaufać swoim pracownikom i przekazać im odpowiedzialności za niektóre zadania.  Towarzyszy temu obawa przed utraceniem autorytetu. W związku z tym przyjmują na siebie nadmierną liczbę zadań, co prowadzi do pracy ponad siły oraz zwiększenia poziomu stresu. 
 • Nieumiejętność perspektywicznego zarządzania i planowania – codzienność wymusza na managerach konieczność skupienia się na „tu i teraz”. Wielu z nich nie może poradzić sobie z łączeniem wizji teraźniejszości oraz budowaniem planu na przyszłość. Prowadzi to do chaotycznego zarządzania i braku spójnego planu działań. 
 • Błędy w komunikacji – brak dokładności w przekazywaniu informacji, zniekształcenie wiadomości, błędne interpretacje, niedostateczna ilość komunikacji i brak wrażliwości na potrzeby pracowników – to wszystko prowadzi do nieporozumień i konfliktów, a także uniemożliwia skuteczne zarządzanie pracą zespołu. 
 • Brak zaangażowania i motywowania pracowników – zdarza się, że kierownictwo buduje wokół siebie mur, który oddziela ich od tego, co
  w rzeczywistości dzieje się w firmie. Nie mając tej perspektywy, stawiają siebie
  w fatalnej pozycji i narażają na popełnienie wielu błędów. Taka postawa dodatkowo demotywuje pracowników, ponieważ nie czują wsparcia swojego lidera.  
 • Nieumiejętność podejmowania decyzji – managerowie muszą podejmować decyzje dotyczące zarówno teraźniejszości, jak i przyszłości. Wymaga to wysokich umiejętności analitycznych, ponieważ trzeba połączyć ze sobą wiele faktów oraz przewidzieć potencjalne skutki na przyszłość. Nie każdy to potrafi, a błędy kardynalne mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla zespołu, jak  
  i całej firmy.  
 • „Twarde zarządzanie” – część managerów w procesie zarządzania skupia się wyłącznie na biznesie, zapominając, jak ważny w tym wszystkim jest czynnik ludzki. Brak empatii oraz nastawienie na wynik mogą prowadzić do obniżenia morale pracowników, a także niezdrowej atmosfery w zespole. 
 • Nadopiekuńczość wobec zespołu – postawę nadopiekuńczą przyjmują tzw. managerowie parasolowi. Czuje się oni odpowiedzialni za swoich podwładnych
  i chcą chronić ich przed negatywnym wpływem zewnętrznych czynników. Jednocześnie przejmują na siebie zbyt dużą odpowiedzialność i mimo dobrych intencji, budują niesamodzielny zespół, który nie jest w stanie poradzić sobie
  z najmniejszymi problemami.  

Jak błędy w zarządzaniu wpływają na organizację oraz pracowników? 

Błędy w zarządzaniu mają poważne konsekwencje dla organizacji oraz pracowników. Mogą prowadzić do powstania dysfunkcji zespołu, takich jak brak zaufania, strach przed konfliktem, brak zaangażowania, unikanie odpowiedzialności czy brak przywiązywania wagi do rezultatów. Brak odpowiedniego przeszkolenia managerów wpływa także negatywnie na wyniki zespołu i przyczynia się do spadku wskaźnika utrzymania pracowników, co w dłuższej perspektywie skutkuje trudnościami w rekrutacji nowych członków zespołu. Dodatkowo brak poczucia bezpieczeństwa w środowisku pracy czy spadek produktywności pracowników odbijają się negatywnie również na wynikach całej organizacji. Błędne zarządzanie zespołami, choć z pozoru wydaje się wewnętrznym problemem, oddziałuje w dużym stopniu na wizerunek marki pracodawcy i może wpłynąć na spadek pozycji firmy na rynku.  

Brak uporządkowanej i profesjonalnej wiedzy na temat zarządzania, wprowadzania procesów czy zadań managera niesie ze sobą poważne skutki nie tylko dla zespołu czy samego managera, ale także dla całej organizacji. Bez tych kompetencji trudniej jest zbudować dialog wewnątrz zespołu, współpracować czy pozyskać efekt synergii na poziomie działowym oraz organizacyjnym” – mówi Grzegorz Święch, Senior Partner, Wiceprezes firmy Nowe Motywacje. 

Dlaczego rezygnujemy z jakościowego przeszkolenia managerów?  

Nieadekwatne przeszkolenie managerów jest poważnym wyzwaniem dla wielu organizacji. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być zróżnicowane. Przede wszystkim decyzja
o nieprzeprowadzaniu lub przeprowadzeniu szkolenia niskiej jakości wynika z kosztów
i konieczności poświęcenia swojego czasu poza miejscem pracy. Wśród przyczyn tego zjawiska można wymienić też brak przeprowadzenia oceny ryzyka oraz analizy luk i potrzeb szkoleniowych. Często zdarza się, że dokumentacja szkoleniowa nie jest uzupełniana czy aktualizowana, co utrudnia monitorowanie postępów pracowników. Co więcej, często nowy pracodawca wysnuwa założenie, że szkolenie zostało przeprowadzone przez poprzedniego, co na ogół jest mylne, ponieważ różne organizacje wymagają różnych kompetencji i wiedzy. Wszystkie te czynniki wpływają na nieodpowiednie przygotowanie menedżerów do wykonywania ich pracy, co z kolei wpływa na efektywność działania pracowników oraz całej organizacji. 

Warto zwrócić uwagę na to, że odpowiednie przeszkolenie managerów to kluczowy element sukcesu każdej organizacji.  

Wiele firm wciąż bagatelizuje ten aspekt, co prowadzi do problemów związanych
z zarządzaniem zespołem. Jednym z rozwiązań jest zapewnienie odpowiednich szkoleń dla managerów, które umożliwią im wykształcenie niezbędnych kompetencji w zarządzaniu zespołem oraz nauczą reagowania w sytuacjach kryzysowych. Do takich należy m.in. Akademia Managera, którą od lat z powodzeniem realizujemy dla klientów Nowych Motywacji. Dzięki dedykowanemu cyklowi szkoleń managerowie mają szansę efektywnie przygotować się do pełnienia swojej funkcji – do reagowania kryzysowego, łagodzenia konfliktów czy walki z dysfunkcjami zespołu
” – wyjaśnia Grzegorz Święch.  

Inwestycja w odpowiednie szkolenia dla managerów to inwestycja w rozwój firmy. Nie warto więc bagatelizować tego zjawiska, bo skuteczne zarządzanie zespołem i organizacją jest niemożliwe bez właściwego przygotowania liderów.  


[1]  https://www.hrdive.com/news/managers-say-they-lack-training-and-44-feel-overwhelmed-at-work/520396/ 

Czy warto inwestować w złoto?

Złoto ma wysoką wartość od tysiącleci. Jest bardzo cenione przede wszystkim ze względu na rzadkie występowanie, a także swoje właściwości, ponieważ charakteryzuje się bardzo dużą trwałością. Jest także często wybierane przez osoby, które szukają bezpiecznych sposobów na inwestowanie.

Stabilność i bezpieczeństwo złota

Dla kogo inwestycja w złoto jest dobrym rozwiązaniem? Przede wszystkim dla osób, które chcą uniknąć dużego ryzyka. Od wielu lat złoto jest niezmiennie uznawane za jedną z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału. Zabezpiecza finanse przed wszystkimi trudnymi do przewidzenia wydarzeniami takimi jak duże wahania walut, inflacja, czy giełdowy krach. Tę zaletę można docenić zwłaszcza w niespokojnych czasach, kiedy sytuacja polityczna i gospodarcza często zmienia się z dnia na dzień. Warto pamiętać, że wszystkie zawirowania i negatywne wydarzenia nie obniżają wartości złota, wręcz przeciwnie – wpływają na jej wzrost.

Niezależność złota

Inwestowanie w złoto pozwala więc na uniezależnienie się od politycznych i ekonomicznych katastrof. Ta forma lokaty kapitału wyróżnia się również dużą niezależnością od rządów i ich działań, w tym od nieodpowiedzialnych decyzji polityków. Niepewna pozycja dolara, niskie ceny, wszelkie napięcia geopolityczne wpływają jedynie na wzrost cen złota, a co za tym idzie są korzystne dla inwestora, który może tracić na innych lokatach.

niezależność złota

Duża płynność złota

Złoto to uniwersalny środek płatniczy, który da się wymienić na całym świecie, w każdym kraju. Złoto można spieniężyć niezależnie od sytuacji – zawsze znajdzie się nabywca, który wymieni je na gotówkę. Innymi słowy jest płynne finansowo, czyli można je bez problemu sprzedawać i kupować, jest powszechnie rozpoznawane jako środek płatniczy. W każdym zakątku świata ludzie znają jego wysoką wartość.

Złoto na niepewne czasy

Złoto inwestycyjne do doskonała lokata na niepewne czasy – takie określenie jest używane nie tylko przez zwykłych inwestorów, ale także przez ekspertów i analityków finansowych. To właśnie złoto jest lokatą, która pomaga przeżyć najgorsze kryzysy gospodarcze, w końcu jest odporne na inflację. Nierzadko ratowało życie w czasie wojny, kiedy pozwalało na przetrwanie w ekstremalnych sytuacjach.

Nie da się też ukryć, że złoto to jedyny środek płatniczy, który jest praktycznie niezniszczalny. Jest bardziej solidne od pieniędzy drukowanych na papierze. Nie bez przyczyny banki centralne przechowują w swoich sejfach sztabki złota, a nie papierowe banknoty. Sztabki nie ulegną zniszczeniu nawet w czasie najgorszych katastrof naturalnych jak powódź a także z powodu pożaru.

Oczywiście warto także pamiętać, że złota nie da się sfałszować. Złoto inwestycyjne oraz w każdej innej postaci jest starannie kontrolowane. W sztabkach i monetach zawsze sprawdza się zawartość cennego kruszcu. Czystość złota jest standaryzowana i kontrolowana między innymi przez rządy kopalniane i międzynarodowe rafinerie.

złoto na niepewne czasy

Złoto jako kapitał zapasowy i asekuracyjny

Kolejną zaletą inwestowania w złoto jest fakt, że ten kruszec stanowi doskonały kapitał zapasowy. Warto pamiętać, że centralne i krajowe banki wykorzystują złoto właśnie jako zapasowy kapitał. Każde bogate państwo posiada rezerwy złota w swojej skarbnicy. Eksperci doradzają, żeby inwestować w metale szlachetne od 5 do 10 proc. swojego majątku. Takie rozwiązanie jest polecane nie tylko największym inwestorom. To właśnie mniejsi inwestorzy mogą bardzo dużo skorzystać na złocie, ponieważ chroni ono przed fluktuacjami cen.

Inwestycja w złoto – korzystne rozwiązanie?

Oczywiście nie trzeba inwestować wszystkich swoich oszczędności w złoto lub inne szlachetne kruszce. Jednak przeznaczenie części środków na ten cel może zapewnić bardzo dobre zabezpieczenie finansowe. Bez trudu można zauważyć, że ceny złota utrzymują się na stabilnym poziomie, a nawet stopniowo wzrastają. Nawet jeśli zakupimy złote monety i zostawimy je w sejfie na kilka dziesięcioleci, nie stracą one swojej wysokiej wysokiej wartości i nadal będą aktualnym środkiem płatniczym, który możemy wymienić na dowolną walutę.

Golden Times

Termin „złote czasy w biznesie” może mieć różne znaczenia, ponieważ to subiektywna ocena, zależna od branży, regionu i wielu innych czynników. Niemniej jednak, kilka okresów w historii można uznać za szczególnie korzystne dla biznesu. Oto kilka przykładów „złotych czasów” w biznesie:

 1. Era renesansu handlowego (XII-XVI wiek): To okres intensywnego rozwoju handlu międzynarodowego, który przyczynił się do powstania licznych przedsiębiorstw handlowych i rozwoju miast. Złote czasy dla handlu morskiego, takie jak działalność Hanzy.
 2. Era industrializacji (XVIII-XIX wiek): Rozkwit przemysłu, masowa produkcja, powstanie fabryk, rozwój infrastruktury transportowej. To okres, w którym wiele firm przekształciło się z małych warsztatów w duże korporacje.
 3. Boom powojenny (lata 50. i 60. XX wieku): Po II wojnie światowej wiele gospodarek doświadczyło szybkiego wzrostu gospodarczego. To były złote czasy dla wielu branż, zwłaszcza dla produkcji masowej, motoryzacji, budownictwa i technologii.
 4. Era internetowa (lata 90. i 2000.): Rozwój internetu zmienił sposób, w jaki firmy prowadzą działalność. Powstały nowe branże, takie jak technologia internetowa, e-handel i nowoczesne usługi. Firmy technologiczne, takie jak Amazon, Google i Microsoft, odniosły w tym okresie ogromny sukces.
 5. Era startupów (lata 2010. do teraz): W ostatnich latach obserwujemy boom w zakresie przedsiębiorczości, zwłaszcza w branży technologicznej. Wzrost inwestycji w startupy, rozwój nowatorskich rozwiązań i zmiany w sposobie myślenia o biznesie.

Oczywiście, każdy okres ma swoje wyzwania i trudności, a pojęcie „złotych czasów” może być różnie interpretowane w zależności od perspektywy. Dla niektórych „złote czasy” mogą oznaczać stabilność gospodarczą, podczas gdy dla innych będą to okresy dynamicznego rozwoju i innowacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *