Fundusze Europejskie dla Regionów szansą na pozyskanie wsparcia na projekty B+R

Programy w ramach Funduszy Europejskich dla Regionów stanowią niezwykle cenne uzupełnienie instrumentów dotacyjnych z których mogą skorzystać przedsiębiorcy realizując inwestycje w badania i rozwój, m.in. w technologie cyfrowe, żywność wysokiej jakości, technologie medyczne czy zieloną gospodarkę. Warto sięgnąć po dostępne środki, zwłaszcza że wszystkie 16 województw otrzyma w sumie rekordową kwotę ponad 155 mld zł, co stanowi 44% wszystkich funduszy europejskich przyznanych Polsce.

Innowacje oraz badania i rozwój (B+R) to obszary o zróżnicowanym zakresie i potencjale. Zależy to m.in. od stopnia innowacyjności, z którym mamy do czynienia, tj. innowacją radykalną czy stopniową. Pierwsza kategoria określa innowacje, które na nowo definiują rynki, powodują całkowite zastępowanie wcześniej stosowanych rozwiązań czy technologii. Te drugie powodują ulepszenia w istniejących już produktach czy procesach.

Innowacyjność można też rozpatrywać z punktu widzenia zasięgu oddziaływania. Wyróżniamy tutaj innowacje w skali przedsiębiorstwa, kraju lub o zasięgu globalnym. Dlatego oferta Funduszy Europejskich jest skonstruowana w taki sposób, by skutecznie zaspokajać zróżnicowane potrzeby przedsiębiorców.

W perspektywie unijnej na lata 2021-2027, struktura programów obejmuje zarówno inicjatywy krajowe, jak i regionalne. Programy krajowe, takie jak FENG, charakteryzują się wysoką konkurencyjnością i wymogami w odniesieniu do innowacyjności, co może być zniechęcające dla wielu przedsiębiorstw. Programy regionalne, chociaż często oferują nieco mniej korzystne warunki, są bardzo dobrą alternatywą dla trudnych do zdobycia środków z FENG. Stanowią szansę dla tych, którzy nie spełniają kryteriów programów krajowych ze względu na mniej innowacyjne projekty.

Wsparcie dla innowacji w regionach

Fundusze Europejskie dla Regionów to instrument finansowy Unii Europejskiej, którego celem jest wspieranie rozwoju regionalnego, gospodarczego i społecznego w poszczególnych regionach członkowskich. Fundusze są częścią szerszej polityki spójności, mającej na celu zniwelowanie różnic ekonomicznych między regionami UE.

Środki finansowe przeznaczone na programy regionalne na lata 2021-2027 zostały rozdzielone zgodnie z algorytmem opartym na kryteriach takich jak liczba ludności i Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca. O wsparcie z tego typu programów mogą ubiegać się podmioty, które prowadzą działalność na terenie danego województwa. Każdy z nich ma nieco inną specyfikę – przede wszystkim każde województwo ma swoją Regionalną Strategię Innowacji i wynikające z niej Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS). RIS określa branże, w których dane województwo chce się specjalizować i na których rozwój stawia, dlatego też i aplikowanie o dofinansowanie w regionach na projekty B+R może dotyczyć tylko branż z RIS. Oto na jakie wsparcie i w jakim zakresie mogą liczyć firmy w trwających obecnie konkursach regionalnych.

Od 26 stycznia do 6 marca trwa nabór w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza dla projektów modułowych. To program skierowany do przedsiębiorstw, które chcą inwestować w zaawansowane technologie i ich rozwój. W ramach programu na wsparcie innowacyjnych projektów przewidziano budżet w wysokości 66,3 mln zł. Projekty będą wybierane w sposób konkurencyjny. Muszą obejmować pełen cykl procesu innowacyjnego lub wybrane jego elementy, zakończone skutecznym wdrożeniem (badania B+R są obligatoryjne). Składniki projektu modułowego obejmują: doradztwo, prace B+R w przedsiębiorstwach (w tym we współpracy z sektorem nauki), infrastrukturę B+R, prace przedwdrożeniowe, etap wdrożenia, rozwijanie kompetencji i kwalifikacji pracowników. Duże przedsiębiorstwa są uprawnione do uzyskania dofinansowania pod warunkiem współpracy z firmami z sektora MŚP. Według RIS dla Mazowsza, wspierane będą projekty z branż: bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu oraz wysoka jakość życia.

Od 25 stycznia do 18 kwietnia trwa także nabór wniosków z zakresu infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach oraz prac B+R w przedsiębiorstwach w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska. Program oferuje przedsiębiorcom wsparcie finansowe na opracowywanie i rozwijanie innowacji w takich obszarach jak: technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), medycyna, energetyka, przemysły wschodzące i zielona gospodarka. W puli znajduje się aż 376 mln zł, przy czym minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy, wynosi 2 mln zł, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi aż 33 mln euro. Taki budżet konkursu świadczy o tym, że woj. śląskie poważnie myśli o rozwoju regionu poprzez inwestycje w badania i rozwój. To istotny bodziec dla przedsiębiorstw, zachęcający do zwiększenia swoich przewag konkurencyjnych poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacji, które przyczynią się również do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności całego regionu – podkreśla Szymon Łokaj, ekspert z Innology.

Kolejne regiony za chwilę również uruchomią konkursy dla przedsiębiorstw na realizację projektów B+R. 15 lutego rozpocznie się nabór wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w ramach działania “Innowacyjne przedsiębiorstwa”. Konkurs potrwa do 19 marca, a w puli znajduje się blisko 156 mln zł. Od 12 lutego do 6 marca przeprowadzenie konkursu planuje również region łódzki, budżet konkursu wyniesie 49,5 mln zł. W połowie roku wnioski o dofinansowanie będą mogły składać firmy z kolejnych regionów tj. lubelskiego i małopolskiego.

Czas na innowacyjność

Perspektywa unijna na lata 2021-2027 wkracza w fazę, w której oferta programów dotacyjnych dla przedsiębiorstw jest coraz atrakcyjniejsza, m.in za sprawą wdrażania Funduszy Europejskich dla Regionów przez kolejne województwa. Część naborów na projekty B+R w regionach już zostało przeprowadzonych, część właśnie ruszyło, niektóre dopiero zostaną otwarte. Warto śledzić programy dotacyjne w naszych regionach i sięgnąć po środki, które pozwolą jeszcze efektywniej się rozwijać.

Czy warto inwestować w złoto?

Złoto ma wysoką wartość od tysiącleci. Jest bardzo cenione przede wszystkim ze względu na rzadkie występowanie, a także swoje właściwości, ponieważ charakteryzuje się bardzo dużą trwałością. Jest także często wybierane przez osoby, które szukają bezpiecznych sposobów na inwestowanie.

Stabilność i bezpieczeństwo złota

Dla kogo inwestycja w złoto jest dobrym rozwiązaniem? Przede wszystkim dla osób, które chcą uniknąć dużego ryzyka. Od wielu lat złoto jest niezmiennie uznawane za jedną z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału. Zabezpiecza finanse przed wszystkimi trudnymi do przewidzenia wydarzeniami takimi jak duże wahania walut, inflacja, czy giełdowy krach. Tę zaletę można docenić zwłaszcza w niespokojnych czasach, kiedy sytuacja polityczna i gospodarcza często zmienia się z dnia na dzień. Warto pamiętać, że wszystkie zawirowania i negatywne wydarzenia nie obniżają wartości złota, wręcz przeciwnie – wpływają na jej wzrost.

Niezależność złota

Inwestowanie w złoto pozwala więc na uniezależnienie się od politycznych i ekonomicznych katastrof. Ta forma lokaty kapitału wyróżnia się również dużą niezależnością od rządów i ich działań, w tym od nieodpowiedzialnych decyzji polityków. Niepewna pozycja dolara, niskie ceny, wszelkie napięcia geopolityczne wpływają jedynie na wzrost cen złota, a co za tym idzie są korzystne dla inwestora, który może tracić na innych lokatach.

niezależność złota

Duża płynność złota

Złoto to uniwersalny środek płatniczy, który da się wymienić na całym świecie, w każdym kraju. Złoto można spieniężyć niezależnie od sytuacji – zawsze znajdzie się nabywca, który wymieni je na gotówkę. Innymi słowy jest płynne finansowo, czyli można je bez problemu sprzedawać i kupować, jest powszechnie rozpoznawane jako środek płatniczy. W każdym zakątku świata ludzie znają jego wysoką wartość.

Złoto na niepewne czasy

Złoto inwestycyjne do doskonała lokata na niepewne czasy – takie określenie jest używane nie tylko przez zwykłych inwestorów, ale także przez ekspertów i analityków finansowych. To właśnie złoto jest lokatą, która pomaga przeżyć najgorsze kryzysy gospodarcze, w końcu jest odporne na inflację. Nierzadko ratowało życie w czasie wojny, kiedy pozwalało na przetrwanie w ekstremalnych sytuacjach.

Nie da się też ukryć, że złoto to jedyny środek płatniczy, który jest praktycznie niezniszczalny. Jest bardziej solidne od pieniędzy drukowanych na papierze. Nie bez przyczyny banki centralne przechowują w swoich sejfach sztabki złota, a nie papierowe banknoty. Sztabki nie ulegną zniszczeniu nawet w czasie najgorszych katastrof naturalnych jak powódź a także z powodu pożaru.

Oczywiście warto także pamiętać, że złota nie da się sfałszować. Złoto inwestycyjne oraz w każdej innej postaci jest starannie kontrolowane. W sztabkach i monetach zawsze sprawdza się zawartość cennego kruszcu. Czystość złota jest standaryzowana i kontrolowana między innymi przez rządy kopalniane i międzynarodowe rafinerie.

złoto na niepewne czasy

Złoto jako kapitał zapasowy i asekuracyjny

Kolejną zaletą inwestowania w złoto jest fakt, że ten kruszec stanowi doskonały kapitał zapasowy. Warto pamiętać, że centralne i krajowe banki wykorzystują złoto właśnie jako zapasowy kapitał. Każde bogate państwo posiada rezerwy złota w swojej skarbnicy. Eksperci doradzają, żeby inwestować w metale szlachetne od 5 do 10 proc. swojego majątku. Takie rozwiązanie jest polecane nie tylko największym inwestorom. To właśnie mniejsi inwestorzy mogą bardzo dużo skorzystać na złocie, ponieważ chroni ono przed fluktuacjami cen.

Inwestycja w złoto – korzystne rozwiązanie?

Oczywiście nie trzeba inwestować wszystkich swoich oszczędności w złoto lub inne szlachetne kruszce. Jednak przeznaczenie części środków na ten cel może zapewnić bardzo dobre zabezpieczenie finansowe. Bez trudu można zauważyć, że ceny złota utrzymują się na stabilnym poziomie, a nawet stopniowo wzrastają. Nawet jeśli zakupimy złote monety i zostawimy je w sejfie na kilka dziesięcioleci, nie stracą one swojej wysokiej wysokiej wartości i nadal będą aktualnym środkiem płatniczym, który możemy wymienić na dowolną walutę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *