Kryteria ESG – w jaki sposób wpływają na decyzje inwestorów i banków?

Inwestorzy i firmy coraz częściej w zarządzaniu zwracają uwagę na aspekty ESG (Environmental, Social responsibility and corporate Governance). W procesach biznesowych wręcz kluczowe stają się kryteria środowiskowe, społecznej odpowiedzialności i związane z ładem korporacyjnym, ponieważ pozwalają im skuteczniej rozwijać biznes oraz oceniać i identyfikować ryzyko. Tym bardziej, że raporty ESG mają już nie tylko znaczenie dla wprowadzania ulepszeń w różnych obszarach działalności przedsiębiorstw, ale także dla uzyskiwania przez nie finansowania.

Jak podaje raport PWC z 2022 r.1 69% banków planuje w ciągu najbliższego roku uwzględniać kryteria ESG w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, a elementy zrównoważonego finansowania znajdują się już w ofercie produktowej 100% z nich. Co więcej 81% banków planuje rozszerzyć tę ofertę o kolejne zielone produkty kredytowe.

Kierunek na zrównoważone inwestycje i technologie

Komisja Europejska przyjęła 21 kwietnia 2021 roku kompleksowy pakiet narzędzi, których celem jest przekierowanie przepływu środków finansowych w zrównoważone przedsięwzięcia na terenie całej Unii Europejskiej. Działania te mają zachęcić do inwestowania w zielone technologie i przedsiębiorstwa, a w efekcie prowadzić do przebudowy gospodarki zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju iwspierać osiągnięcie przez Europę neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Obowiązkowe raportowanie ESG w Unii Europejskiej będzie od 2023 roku obejmować duże, notowane na giełdzie spółki, których przychody przekraczają 170 mln PLN rocznie, a trzy lata później, czyli w 2026 roku, wszystkie spółki.2 Ten ruch KE nie dziwi, ponieważ kryteria ESG umożliwiają ocenę wpływu firmy na powyżej opisane zagadnienia i – co najważniejsze – wymagają określenia mierzalnych celów, które w efekcie prowadzą do zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju.

– Firmy produkcyjne mają do odegrania niezwykle ważną rolę odpowiadając nie tylko za rozwój i wprowadzanie nowych produktów, ale także projektowanie procesów produkcyjnych i podejmowanie decyzji dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz materiałów. To właśnie ich świadome podejście oparte na wykorzystaniu kryteriów ESG może zmienić ślad węglowy procesu technologicznego firmy oraz klientów wybierających produkty konkretnej marki – mówi Piotr Miednik, CFO Contec S.A., firmy zajmującej się technologiami odzyskiwania materiałów zgodnie z zasadami gospodarki cyrkulacyjnej i laureata złotej nagrody konkursu Lider ESG w 2021 roku za technologię utylizacji wycofanych z użytkowania opon.3

Czy niepewna sytuacja geopolityczna zatrzyma zmiany?

W ciągu ostatnich dwóch lat zielona transformacja w UE stanęła w obliczu poważnych przeszkód, takich jak wojna na Ukrainie, sankcje wobec Rosji i związany z nimi kryzys energetyczny. Czynniki te mogą wyhamować tempo zmian, tym bardziej, że trend ten widać już w statystykach, wskazujących na odstępowanie niektórych krajów od dążenia do zmniejszenia emisji CO2.1

Z drugiej strony organy UE nakładają na banki i instytucje finansowe coraz to nowe obowiązki, wprowadzając przepisy i wytyczne w zakresie ESG, czy chociażby konieczność uwzględniania charakterystyki energetycznej budynku podczas zabezpieczenia kredytu.

Nie wydaje się, by kryzys energetyczny w Europie mógł zupełnie zahamować zieloną transformację. Oczywiście może wystąpić chwilowe jej spowolnienie, które może być wynikiem chociażby problemów w dostępie do gazu. Jednak Europa jest mocno zaangażowana w tzw. green revolution, a jeden z problemów, jakie można dostrzec, to zbyt technokratyczne podejście do transformacji, które opiera się głównie na regulacjach, a nie na zasadach rynkowych – konkluduje ekspert z Contec.

Wszystko wskazuje więc na to, że zielona transformacja może odnotować przejściowe zwolnienie, ale nie wyhamuje, wspierana przez ograniczenia w dostępie do zielonych kredytów. Tym bardziej, że większość banków traktuje kryteria ESG jako szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, co może prowadzić do dynamicznego rozwoju oferty zielonych produktów kredytowych.1

1. Raport_PwC_Zielone_finanse_po_polsku_Edycja_II

2. https://startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/esg-kto-bedzie-musial-skladac-raporty-i-jak/

3. https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/poznalismy-liderow-esg

Czy warto inwestować w złoto?

Złoto ma wysoką wartość od tysiącleci. Jest bardzo cenione przede wszystkim ze względu na rzadkie występowanie, a także swoje właściwości, ponieważ charakteryzuje się bardzo dużą trwałością. Jest także często wybierane przez osoby, które szukają bezpiecznych sposobów na inwestowanie.

Stabilność i bezpieczeństwo złota

Dla kogo inwestycja w złoto jest dobrym rozwiązaniem? Przede wszystkim dla osób, które chcą uniknąć dużego ryzyka. Od wielu lat złoto jest niezmiennie uznawane za jedną z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału. Zabezpiecza finanse przed wszystkimi trudnymi do przewidzenia wydarzeniami takimi jak duże wahania walut, inflacja, czy giełdowy krach. Tę zaletę można docenić zwłaszcza w niespokojnych czasach, kiedy sytuacja polityczna i gospodarcza często zmienia się z dnia na dzień. Warto pamiętać, że wszystkie zawirowania i negatywne wydarzenia nie obniżają wartości złota, wręcz przeciwnie – wpływają na jej wzrost.

Niezależność złota

Inwestowanie w złoto pozwala więc na uniezależnienie się od politycznych i ekonomicznych katastrof. Ta forma lokaty kapitału wyróżnia się również dużą niezależnością od rządów i ich działań, w tym od nieodpowiedzialnych decyzji polityków. Niepewna pozycja dolara, niskie ceny, wszelkie napięcia geopolityczne wpływają jedynie na wzrost cen złota, a co za tym idzie są korzystne dla inwestora, który może tracić na innych lokatach.

niezależność złota

Duża płynność złota

Złoto to uniwersalny środek płatniczy, który da się wymienić na całym świecie, w każdym kraju. Złoto można spieniężyć niezależnie od sytuacji – zawsze znajdzie się nabywca, który wymieni je na gotówkę. Innymi słowy jest płynne finansowo, czyli można je bez problemu sprzedawać i kupować, jest powszechnie rozpoznawane jako środek płatniczy. W każdym zakątku świata ludzie znają jego wysoką wartość.

Złoto na niepewne czasy

Złoto inwestycyjne do doskonała lokata na niepewne czasy – takie określenie jest używane nie tylko przez zwykłych inwestorów, ale także przez ekspertów i analityków finansowych. To właśnie złoto jest lokatą, która pomaga przeżyć najgorsze kryzysy gospodarcze, w końcu jest odporne na inflację. Nierzadko ratowało życie w czasie wojny, kiedy pozwalało na przetrwanie w ekstremalnych sytuacjach.

Nie da się też ukryć, że złoto to jedyny środek płatniczy, który jest praktycznie niezniszczalny. Jest bardziej solidne od pieniędzy drukowanych na papierze. Nie bez przyczyny banki centralne przechowują w swoich sejfach sztabki złota, a nie papierowe banknoty. Sztabki nie ulegną zniszczeniu nawet w czasie najgorszych katastrof naturalnych jak powódź a także z powodu pożaru.

Oczywiście warto także pamiętać, że złota nie da się sfałszować. Złoto inwestycyjne oraz w każdej innej postaci jest starannie kontrolowane. W sztabkach i monetach zawsze sprawdza się zawartość cennego kruszcu. Czystość złota jest standaryzowana i kontrolowana między innymi przez rządy kopalniane i międzynarodowe rafinerie.

złoto na niepewne czasy

Złoto jako kapitał zapasowy i asekuracyjny

Kolejną zaletą inwestowania w złoto jest fakt, że ten kruszec stanowi doskonały kapitał zapasowy. Warto pamiętać, że centralne i krajowe banki wykorzystują złoto właśnie jako zapasowy kapitał. Każde bogate państwo posiada rezerwy złota w swojej skarbnicy. Eksperci doradzają, żeby inwestować w metale szlachetne od 5 do 10 proc. swojego majątku. Takie rozwiązanie jest polecane nie tylko największym inwestorom. To właśnie mniejsi inwestorzy mogą bardzo dużo skorzystać na złocie, ponieważ chroni ono przed fluktuacjami cen.

Inwestycja w złoto – korzystne rozwiązanie?

Oczywiście nie trzeba inwestować wszystkich swoich oszczędności w złoto lub inne szlachetne kruszce. Jednak przeznaczenie części środków na ten cel może zapewnić bardzo dobre zabezpieczenie finansowe. Bez trudu można zauważyć, że ceny złota utrzymują się na stabilnym poziomie, a nawet stopniowo wzrastają. Nawet jeśli zakupimy złote monety i zostawimy je w sejfie na kilka dziesięcioleci, nie stracą one swojej wysokiej wysokiej wartości i nadal będą aktualnym środkiem płatniczym, który możemy wymienić na dowolną walutę.

Golden Times

Termin „złote czasy w biznesie” może mieć różne znaczenia, ponieważ to subiektywna ocena, zależna od branży, regionu i wielu innych czynników. Niemniej jednak, kilka okresów w historii można uznać za szczególnie korzystne dla biznesu. Oto kilka przykładów „złotych czasów” w biznesie:

  1. Era renesansu handlowego (XII-XVI wiek): To okres intensywnego rozwoju handlu międzynarodowego, który przyczynił się do powstania licznych przedsiębiorstw handlowych i rozwoju miast. Złote czasy dla handlu morskiego, takie jak działalność Hanzy.
  2. Era industrializacji (XVIII-XIX wiek): Rozkwit przemysłu, masowa produkcja, powstanie fabryk, rozwój infrastruktury transportowej. To okres, w którym wiele firm przekształciło się z małych warsztatów w duże korporacje.
  3. Boom powojenny (lata 50. i 60. XX wieku): Po II wojnie światowej wiele gospodarek doświadczyło szybkiego wzrostu gospodarczego. To były złote czasy dla wielu branż, zwłaszcza dla produkcji masowej, motoryzacji, budownictwa i technologii.
  4. Era internetowa (lata 90. i 2000.): Rozwój internetu zmienił sposób, w jaki firmy prowadzą działalność. Powstały nowe branże, takie jak technologia internetowa, e-handel i nowoczesne usługi. Firmy technologiczne, takie jak Amazon, Google i Microsoft, odniosły w tym okresie ogromny sukces.
  5. Era startupów (lata 2010. do teraz): W ostatnich latach obserwujemy boom w zakresie przedsiębiorczości, zwłaszcza w branży technologicznej. Wzrost inwestycji w startupy, rozwój nowatorskich rozwiązań i zmiany w sposobie myślenia o biznesie.

Oczywiście, każdy okres ma swoje wyzwania i trudności, a pojęcie „złotych czasów” może być różnie interpretowane w zależności od perspektywy. Dla niektórych „złote czasy” mogą oznaczać stabilność gospodarczą, podczas gdy dla innych będą to okresy dynamicznego rozwoju i innowacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *