Branża warsztatowa a odpowiedzialna gospodarka odpadami – jakie wyzwania wskazują eksperci Q Service Castrol?

Corocznie branża warsztatowa generuje duże ilości odpadów niebezpiecznych dla środowiska. Z raportu przeprowadzonego przez amerykańską fundację Changing Markets wynika, że części samochodowe należą do grupy odpadów, które najtrudniej jest poddać recyklingowi. Fakt ten sprawia, że na całej branży samochodowej spoczywa odpowiedzialność za powstające odpady. Q Service Castrol współpracuje z firmą Bio Service, która kompleksowo zajmuje się organizacją odbioru pozostałości warsztatowych, w sposób zgodny z przepisami w obszarze prawa środowiskowego.

Jakie odpady generuje przeciętny warsztat?

Według danych firmy Bio Service w 2020 i 2021 roku do utylizacji oddano łącznie ponad 730 tys. kg opon oraz prawie 3 mln kg innych części wytworzonych przez branżę motoryzacyjną, które są przeznaczone do utylizacji. Zużyte filtry olejowe, akumulatory, oleje, farby i rozpuszczalniki, a także odpady związane z wymianą opon, katalizatorów i układów hamulcowych to tylko niektóre z wielu przykładów odpadów produkowanych przez warsztaty samochodowe. Wszystkie te elementy są uważane za niebezpieczne dla środowiska, gdyż zawierają toksyczne substancje chemiczne, które mogą wyciekać do gleby lub wód gruntowych oraz skazić środowisko naturalne. Ilość generowanych pozostałości przemysłowych zależy od wielkości i rodzaju zakładu, a także od rodzaju wykonywanych prac. Przykładowo serwisy, które zajmują się naprawą i wymianą części samochodowych, a także posiadają własny magazyn części zamiennych, generują większą ilość odpadów niż te, które wykonują jedynie drobne naprawy i przeglądy okresowe.

Najczęściej wytwarzanymi przez branżę warsztatową odpadami przemysłowymi są opony samochodowe. Tylko w 2022 roku odebraliśmy od naszych klientów około 700 tys. sztuk zużytego ogumienia samochodowego. Prawidłowe przeprowadzenie recyklingu opon jest istotne w kontekście dbania o środowisko, ponieważ odpowiednio przetworzone ogumienie może zostać użyte do produkcji nowych produktów, takich jak drogi, specjalne płytki i inne produkty z gumy. W ten sposób zmniejsza się ilość odpadów, co jest bardzo istotne w przypadku opon, które zajmują zwykle dużo miejsca i nie ulegają biodegradacji – Adrian Siemiński, szef projektu Bio Service w Inter Cars.

Zrównoważone praktyki w warsztatach

Warsztat samochodowy może spełniać wiele dobrych praktyk w drodze do stawania się bardziej ekologicznym biznesem. Jedną z nich jest prawidłowe segregowanie odpadów i przekazywanie ich do właściwych punktów odbioru.

Od kilku lat sieć Q Service Castrol korzysta z usług firmy Bio Service, dzięki której odpady samochodowe trafiają bezpośrednio do odpowiednich jednostek na terenie danego województwa, które zajmują się ich prawidłową utylizacją. Dzięki temu partnerstwu jesteśmy w stanie pozbyć się np.: zużytego ogumienia mając pewność, że postępujemy zgodnie z prawem i przede wszystkim odpowiedzialnie wobec najbliższego otoczenia oraz środowiska naturalnego – wyjaśnia Siemiński.

Odpowiednia gospodarka odpadami to tylko jedno z działań, które mogą być pomocne na drodze do stawania się biznesem przyjaznym dla środowiska. Kolejnymi czynnościami, które mogą przybliżyć osiągnięcie tego celu, jest bezpieczne przechowywanie niebezpiecznych odpadów oraz stosowanie bardziej ekologicznych materiałów, które są biodegradowalne lub zasilane energią odnawialną. Dobrym przykładem są oleje syntetyczne np.: Castrol EDGE Professional (wyróżniony certyfikatem CO2 neutral), Magnatec Professional i GTX Professional, które stanowią jedne z pierwszych na świecie produktów, które spełniają wymagania międzynarodowych standardów ekologicznych takich jak pomiary emisji CO2 oraz obliczanie śladu węglowego przez cały cykl życia produktu. Firma Castrol prowadzi liczne działania, które przyczyniły się do zmniejszenia emisji szkodliwych dla środowiska substancji m.in. poprzez skrócenie łańcuchów dostaw dla komponentów wykorzystywanych do produkcji olejów syntetycznych marki.

Polskie przepisy prawa a gospodarka odpadami

Polskie prawo nakłada na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zasadami hierarchii, które określają kolejność działań, jakie mogą być podejmowane w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Zgodnie z nimi przedsiębiorcy powinni m.in. zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich ilość oraz usuwać zużyte materiały w sposób zapewniający minimalny wpływ na środowisko. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących gospodarki odpadami zakład może być obłożony sankcjami administracyjnymi, takimi jak kary pieniężne w wysokości od 10 tys. do 5 mln lub ograniczeniem wolności nawet do 12 lat.

Ponadto od 2020 roku przedsiębiorstwa zobowiązane są przeprowadzać ewidencję odpadów za pośrednictwem systemu BDO, czyli bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Dotyczy to również warsztatów naprawczych, które w związku z tym muszą obowiązkowo posiadać indywidualne konto BDO, które jest tożsame z numerem NIP danego przedsiębiorstwa. Bowiem prowadzenie warsztatu bez numeru BDO może wiązać się z karami finansowymi zaczynającymi się od 5 tys. zł do nawet 1 mln zł.

Czy warto inwestować w złoto?

Złoto ma wysoką wartość od tysiącleci. Jest bardzo cenione przede wszystkim ze względu na rzadkie występowanie, a także swoje właściwości, ponieważ charakteryzuje się bardzo dużą trwałością. Jest także często wybierane przez osoby, które szukają bezpiecznych sposobów na inwestowanie.

Stabilność i bezpieczeństwo złota

Dla kogo inwestycja w złoto jest dobrym rozwiązaniem? Przede wszystkim dla osób, które chcą uniknąć dużego ryzyka. Od wielu lat złoto jest niezmiennie uznawane za jedną z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału. Zabezpiecza finanse przed wszystkimi trudnymi do przewidzenia wydarzeniami takimi jak duże wahania walut, inflacja, czy giełdowy krach. Tę zaletę można docenić zwłaszcza w niespokojnych czasach, kiedy sytuacja polityczna i gospodarcza często zmienia się z dnia na dzień. Warto pamiętać, że wszystkie zawirowania i negatywne wydarzenia nie obniżają wartości złota, wręcz przeciwnie – wpływają na jej wzrost.

Niezależność złota

Inwestowanie w złoto pozwala więc na uniezależnienie się od politycznych i ekonomicznych katastrof. Ta forma lokaty kapitału wyróżnia się również dużą niezależnością od rządów i ich działań, w tym od nieodpowiedzialnych decyzji polityków. Niepewna pozycja dolara, niskie ceny, wszelkie napięcia geopolityczne wpływają jedynie na wzrost cen złota, a co za tym idzie są korzystne dla inwestora, który może tracić na innych lokatach.

niezależność złota

Duża płynność złota

Złoto to uniwersalny środek płatniczy, który da się wymienić na całym świecie, w każdym kraju. Złoto można spieniężyć niezależnie od sytuacji – zawsze znajdzie się nabywca, który wymieni je na gotówkę. Innymi słowy jest płynne finansowo, czyli można je bez problemu sprzedawać i kupować, jest powszechnie rozpoznawane jako środek płatniczy. W każdym zakątku świata ludzie znają jego wysoką wartość.

Złoto na niepewne czasy

Złoto inwestycyjne do doskonała lokata na niepewne czasy – takie określenie jest używane nie tylko przez zwykłych inwestorów, ale także przez ekspertów i analityków finansowych. To właśnie złoto jest lokatą, która pomaga przeżyć najgorsze kryzysy gospodarcze, w końcu jest odporne na inflację. Nierzadko ratowało życie w czasie wojny, kiedy pozwalało na przetrwanie w ekstremalnych sytuacjach.

Nie da się też ukryć, że złoto to jedyny środek płatniczy, który jest praktycznie niezniszczalny. Jest bardziej solidne od pieniędzy drukowanych na papierze. Nie bez przyczyny banki centralne przechowują w swoich sejfach sztabki złota, a nie papierowe banknoty. Sztabki nie ulegną zniszczeniu nawet w czasie najgorszych katastrof naturalnych jak powódź a także z powodu pożaru.

Oczywiście warto także pamiętać, że złota nie da się sfałszować. Złoto inwestycyjne oraz w każdej innej postaci jest starannie kontrolowane. W sztabkach i monetach zawsze sprawdza się zawartość cennego kruszcu. Czystość złota jest standaryzowana i kontrolowana między innymi przez rządy kopalniane i międzynarodowe rafinerie.

złoto na niepewne czasy

Złoto jako kapitał zapasowy i asekuracyjny

Kolejną zaletą inwestowania w złoto jest fakt, że ten kruszec stanowi doskonały kapitał zapasowy. Warto pamiętać, że centralne i krajowe banki wykorzystują złoto właśnie jako zapasowy kapitał. Każde bogate państwo posiada rezerwy złota w swojej skarbnicy. Eksperci doradzają, żeby inwestować w metale szlachetne od 5 do 10 proc. swojego majątku. Takie rozwiązanie jest polecane nie tylko największym inwestorom. To właśnie mniejsi inwestorzy mogą bardzo dużo skorzystać na złocie, ponieważ chroni ono przed fluktuacjami cen.

Inwestycja w złoto – korzystne rozwiązanie?

Oczywiście nie trzeba inwestować wszystkich swoich oszczędności w złoto lub inne szlachetne kruszce. Jednak przeznaczenie części środków na ten cel może zapewnić bardzo dobre zabezpieczenie finansowe. Bez trudu można zauważyć, że ceny złota utrzymują się na stabilnym poziomie, a nawet stopniowo wzrastają. Nawet jeśli zakupimy złote monety i zostawimy je w sejfie na kilka dziesięcioleci, nie stracą one swojej wysokiej wysokiej wartości i nadal będą aktualnym środkiem płatniczym, który możemy wymienić na dowolną walutę.

Golden Times

Pojęcie „złote czasy” w kontekście ochrony środowiska może odnosić się do okresów, w których podejmowane były istotne kroki w celu ochrony przyrody, wprowadzania środowiskowych regulacji i zwiększania świadomości ekologicznej. Oto kilka przykładów takich „złotych czasów” w ochronie środowiska:

  1. Lata 60. i 70. XX wieku (Era ruchu ekologicznego): W tym okresie narodziło się globalne zainteresowanie ochroną środowiska. Wzrosła świadomość na temat zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza i wód, a także utratą bioróżnorodności. Pojawiły się pierwsze organizacje ekologiczne, a ruch ekologiczny zyskał na sile.
  2. Lata 70. i 80. XX wieku (Era ustaw o ochronie środowiska): W wielu krajach wprowadzono kluczowe ustawy i regulacje dotyczące ochrony środowiska. W Stanach Zjednoczonych została uchwalona Ustawa o Czystym Powietrzu (Clean Air Act) i Ustawa o Czystych Wodach (Clean Water Act), co miało na celu kontrolowanie emisji zanieczyszczeń i ochronę wód.
  3. Lata 80. i 90. XX wieku (Era trwałego rozwoju): Po opublikowaniu raportu Brundtland Commission w 1987 roku, wprowadzono pojęcie trwałego rozwoju, które zakłada równowagę między aspektami społecznymi, ekonomicznymi a środowiskowymi. Rozpoczęły się działania na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi.
  4. Lata 90. i 2000. (Era międzynarodowej współpracy): Podpisanie i wdrożenie wielu międzynarodowych umów i porozumień, takich jak Protokół z Kioto, miało na celu globalne ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Wzrost świadomości zmian klimatycznych przyczynił się do większej współpracy międzynarodowej.
  5. XXI wiek (Era zrównoważonego rozwoju): Współczesne czasy to okres, w którym zrównoważony rozwój staje się kluczowym celem na różnych poziomach społeczeństwa. Firmy, rządy i społeczności starają się wprowadzać innowacje, zmniejszać emisje i przyczyniać się do ochrony środowiska.

Oczywiście, każdy z tych okresów ma swoje wyzwania i sukcesy, a walka o ochronę środowiska jest procesem dynamicznym, który wymaga stałej uwagi i działań. Współczesne „złote czasy” w ochronie środowiska są związane z globalnymi wysiłkami mającymi na celu zarządzanie zmianami klimatycznymi, ochronę bioróżnorodności i tworzenie bardziej zrównoważonych społeczeństw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *