Jak realizować bardziej ekologiczne wydarzenia – manual dla organizatorów jest już dostępny!

Czy festiwale i wydarzenia kulturalne mogą być bardziej zielone? Mogą! Z okazji zbliżającego się  Dnia Ziemi propozycje sprawdzonych działań przynosi inicjatywa „Festiwale dla klimatu”. Wspólny projekt kilkunastu organizatorów i organizatorek krakowskich festiwali ma na celu wypracowanie trwałych proklimatycznych rozwiązań, z których już teraz mogą korzystać twórcy wydarzeń kulturalnych. Zebrane w formie prezentacji dobre praktyki dostępne są na stronach festiwali oraz miasta Krakowa.

Grupa „Festiwale dla klimatu”, stworzona z inicjatywy Pełnomocnika Prezydenta Krakowa ds. Kultury, Roberta Piaskowskiego, we współpracy z Ewą Całus, Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji Klimatycznej, rozpoczęła pracę pod koniec 2022 roku. Uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów z zakresu zrównoważonej produkcji, planowania i realizacji koncertów, imprez plenerowych czy pokazów filmowych. Wskazana została również potrzeba programowania i działania w oparciu o ideę społecznej równości i integracji. Punktem wyjścia dla podjęcia działań było również podpisanie EFFE Seal – dokumentu stworzonego przez Europejskie Stowarzyszenie Festiwali (EFA) – który jest znakiem jakości dla samorządów europejskich, deklarujących przywiązanie do roli i wartości generowanych przez sektor festiwalowy, a także traktujących festiwale jako ważny obszar polityki kulturalnej i społecznej.

„Pierwszym efektem pracy naszej grupy jest powstanie manuala z zebranymi dobrymi praktykami festiwali. Dzięki kolektywnej pracy możemy działać na większą skalę, proponując rozwiązania przygotowane nie przez jedną instytucję czy stowarzyszenie, ale kilkanaście, a docelowo – kilkadziesiąt” – mówi dyrektorka KBF Carolina Pietyra. „Nasz drugi cel jest bardziej długofalowy. Chcemy, by wybrzmiało, że branża festiwalowa oczekuje zmian w ustawodawstwie, ponieważ wprowadzenie konkretnych zasad czy ulg może ułatwić organizację wydarzeń bardziej przyjaznych środowisku. Zanim jednak do tego dojdzie, działamy tu i teraz, proponując konkretne rozwiązania, z których można korzystać już teraz: od małych zmian w cateringu do decyzji dotyczących produkcji wydarzeń”.

Realizowanie wydarzeń kulturalnych w duchu ekologii to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stają dzisiaj twórcy wydarzeń.Organizatorzy zdają sobie sprawę, że tego typu przedsięwzięcia z natury rzeczy nie są ekologiczne, ale wszyscy uczestnicy projektu chcą wspierać i wypracowywać proklimatyczne rozwiązania możliwe do zastosowania podczas realizacji wydarzeń.

Krótki zbiór dobrych proekologicznych praktyk jest dostępny dla wszystkich stowarzyszeń, instytucji i fundacji, które zechcą skorzystać z wypracowanych rozwiązań. „Festiwale dla klimatu” to jeden z pierwszych kroków w kierunku zrównoważonej kultury. Przed nami dalsze działania!

Czy warto inwestować w złoto?

Złoto ma wysoką wartość od tysiącleci. Jest bardzo cenione przede wszystkim ze względu na rzadkie występowanie, a także swoje właściwości, ponieważ charakteryzuje się bardzo dużą trwałością. Jest także często wybierane przez osoby, które szukają bezpiecznych sposobów na inwestowanie.

Stabilność i bezpieczeństwo złota

Dla kogo inwestycja w złoto jest dobrym rozwiązaniem? Przede wszystkim dla osób, które chcą uniknąć dużego ryzyka. Od wielu lat złoto jest niezmiennie uznawane za jedną z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału. Zabezpiecza finanse przed wszystkimi trudnymi do przewidzenia wydarzeniami takimi jak duże wahania walut, inflacja, czy giełdowy krach. Tę zaletę można docenić zwłaszcza w niespokojnych czasach, kiedy sytuacja polityczna i gospodarcza często zmienia się z dnia na dzień. Warto pamiętać, że wszystkie zawirowania i negatywne wydarzenia nie obniżają wartości złota, wręcz przeciwnie – wpływają na jej wzrost.

Niezależność złota

Inwestowanie w złoto pozwala więc na uniezależnienie się od politycznych i ekonomicznych katastrof. Ta forma lokaty kapitału wyróżnia się również dużą niezależnością od rządów i ich działań, w tym od nieodpowiedzialnych decyzji polityków. Niepewna pozycja dolara, niskie ceny, wszelkie napięcia geopolityczne wpływają jedynie na wzrost cen złota, a co za tym idzie są korzystne dla inwestora, który może tracić na innych lokatach.

niezależność złota

Duża płynność złota

Złoto to uniwersalny środek płatniczy, który da się wymienić na całym świecie, w każdym kraju. Złoto można spieniężyć niezależnie od sytuacji – zawsze znajdzie się nabywca, który wymieni je na gotówkę. Innymi słowy jest płynne finansowo, czyli można je bez problemu sprzedawać i kupować, jest powszechnie rozpoznawane jako środek płatniczy. W każdym zakątku świata ludzie znają jego wysoką wartość.

Złoto na niepewne czasy

Złoto inwestycyjne do doskonała lokata na niepewne czasy – takie określenie jest używane nie tylko przez zwykłych inwestorów, ale także przez ekspertów i analityków finansowych. To właśnie złoto jest lokatą, która pomaga przeżyć najgorsze kryzysy gospodarcze, w końcu jest odporne na inflację. Nierzadko ratowało życie w czasie wojny, kiedy pozwalało na przetrwanie w ekstremalnych sytuacjach.

Nie da się też ukryć, że złoto to jedyny środek płatniczy, który jest praktycznie niezniszczalny. Jest bardziej solidne od pieniędzy drukowanych na papierze. Nie bez przyczyny banki centralne przechowują w swoich sejfach sztabki złota, a nie papierowe banknoty. Sztabki nie ulegną zniszczeniu nawet w czasie najgorszych katastrof naturalnych jak powódź a także z powodu pożaru.

Oczywiście warto także pamiętać, że złota nie da się sfałszować. Złoto inwestycyjne oraz w każdej innej postaci jest starannie kontrolowane. W sztabkach i monetach zawsze sprawdza się zawartość cennego kruszcu. Czystość złota jest standaryzowana i kontrolowana między innymi przez rządy kopalniane i międzynarodowe rafinerie.

złoto na niepewne czasy

Złoto jako kapitał zapasowy i asekuracyjny

Kolejną zaletą inwestowania w złoto jest fakt, że ten kruszec stanowi doskonały kapitał zapasowy. Warto pamiętać, że centralne i krajowe banki wykorzystują złoto właśnie jako zapasowy kapitał. Każde bogate państwo posiada rezerwy złota w swojej skarbnicy. Eksperci doradzają, żeby inwestować w metale szlachetne od 5 do 10 proc. swojego majątku. Takie rozwiązanie jest polecane nie tylko największym inwestorom. To właśnie mniejsi inwestorzy mogą bardzo dużo skorzystać na złocie, ponieważ chroni ono przed fluktuacjami cen.

Inwestycja w złoto – korzystne rozwiązanie?

Oczywiście nie trzeba inwestować wszystkich swoich oszczędności w złoto lub inne szlachetne kruszce. Jednak przeznaczenie części środków na ten cel może zapewnić bardzo dobre zabezpieczenie finansowe. Bez trudu można zauważyć, że ceny złota utrzymują się na stabilnym poziomie, a nawet stopniowo wzrastają. Nawet jeśli zakupimy złote monety i zostawimy je w sejfie na kilka dziesięcioleci, nie stracą one swojej wysokiej wysokiej wartości i nadal będą aktualnym środkiem płatniczym, który możemy wymienić na dowolną walutę.

Golden Times

Pojęcie „złote czasy” w kontekście ochrony środowiska może odnosić się do okresów, w których podejmowane były istotne kroki w celu ochrony przyrody, wprowadzania środowiskowych regulacji i zwiększania świadomości ekologicznej. Oto kilka przykładów takich „złotych czasów” w ochronie środowiska:

  1. Lata 60. i 70. XX wieku (Era ruchu ekologicznego): W tym okresie narodziło się globalne zainteresowanie ochroną środowiska. Wzrosła świadomość na temat zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza i wód, a także utratą bioróżnorodności. Pojawiły się pierwsze organizacje ekologiczne, a ruch ekologiczny zyskał na sile.
  2. Lata 70. i 80. XX wieku (Era ustaw o ochronie środowiska): W wielu krajach wprowadzono kluczowe ustawy i regulacje dotyczące ochrony środowiska. W Stanach Zjednoczonych została uchwalona Ustawa o Czystym Powietrzu (Clean Air Act) i Ustawa o Czystych Wodach (Clean Water Act), co miało na celu kontrolowanie emisji zanieczyszczeń i ochronę wód.
  3. Lata 80. i 90. XX wieku (Era trwałego rozwoju): Po opublikowaniu raportu Brundtland Commission w 1987 roku, wprowadzono pojęcie trwałego rozwoju, które zakłada równowagę między aspektami społecznymi, ekonomicznymi a środowiskowymi. Rozpoczęły się działania na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi.
  4. Lata 90. i 2000. (Era międzynarodowej współpracy): Podpisanie i wdrożenie wielu międzynarodowych umów i porozumień, takich jak Protokół z Kioto, miało na celu globalne ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Wzrost świadomości zmian klimatycznych przyczynił się do większej współpracy międzynarodowej.
  5. XXI wiek (Era zrównoważonego rozwoju): Współczesne czasy to okres, w którym zrównoważony rozwój staje się kluczowym celem na różnych poziomach społeczeństwa. Firmy, rządy i społeczności starają się wprowadzać innowacje, zmniejszać emisje i przyczyniać się do ochrony środowiska.

Oczywiście, każdy z tych okresów ma swoje wyzwania i sukcesy, a walka o ochronę środowiska jest procesem dynamicznym, który wymaga stałej uwagi i działań. Współczesne „złote czasy” w ochronie środowiska są związane z globalnymi wysiłkami mającymi na celu zarządzanie zmianami klimatycznymi, ochronę bioróżnorodności i tworzenie bardziej zrównoważonych społeczeństw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *