Mennica Skarbowa sprzedała w tym roku już 3,5 tony złota co oznacza wzrost o prawie 30% w stosunku do roku ubiegłego

Mennica Skarbowa, największy w Polsce dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych, wygenerowała w trzecim kwartale 2022 roku 280,4 mln zł przychodów. Tym samym Spółka przekroczyła poziom sprzedaży uzyskany w analogicznym okresie 2021 roku, który wynosił 224,5 mln zł. Jednocześnie w skali trzech kwartałów tego roku poziom przychodów wzrósł z poziomu 651 mln zł z 2021 roku do 879  mln zł w 2022 roku. Narastająco zysk netto za trzy pierwsze kwartały 2022r  wyniósł 24,4 mln zł co stanowi wzrost o 60,5% w stosunku do 15,2 mln zł zysku netto wygenerowanego w analogicznym okresie 2021 roku. Spółka nadal obserwuje wśród Polaków zwiększony popyt na złoto inwestycyjne szczególnie o mniejszej gramaturze. Polska pobije ubiegłoroczny rekord sprzedaży tego kruszcu na poziomie 14 ton w skali całego kraju.

Mennica Skarbowa sprzedała w tym roku już 3,5 tony złota, czyli więcej o prawie 30% w stosunku do roku ubiegłego. Klienci najchętniej kupowali monety Krugerrand (wzrost o 15% w porównaniu do ubiegłego roku) a także małe sztabki 1, 5, 10 gramów oraz 100g (tu wzrost o 20%). Szczególnie od momentu wybuchu wojny na Ukrainie produkty o mniejszej gramaturze cieszą się dużym powodzeniem, gdyż takie złoto inwestycyjne można najłatwiej sprzedać na całym świecie, ale także w razie konieczności wymienić na inne towary.

Istotnym czynnikiem, który wpłynął na wysokie wyniki sprzedaży, była szeroka oferta produktów dostępnych „od ręki”. Duża dostępność towarów bezpośrednio w szesnastu oddziałach stanowi istotną przewagę konkurencyjną Spółki, jako że klienci preferują  tę formę sprzedaży. Wzrost wolumenu sprzedaży spowodował przyjęcie polityki wysokiego zatowarowania, m.in. w celu płynnej realizacji sprzedaży towarów „od ręki”, co w konsekwencji wpłynęło na wzrost aktywów obrotowych Spółki. Stan towarów na koniec trzeciego kwartału 2022 roku wyniósł 71,3 mln zł, co oznacza wzrost o 127% w porównaniu do trzeciego kwartału 2021 roku. Wysoki stan towarów był wypadkową dwóch czynników. Część towarów stanowiły zamówienia Klientów, które zostały odebrane w październiku 2022 roku, czyli po zakończeniu kwartału. Drugą część stanowiły towary zgromadzone na poczet sprzedaży w kolejnym kwartale. Zaspokojenie ogromnego popytu, jaki wciąż panuje na rynku złota, wymaga bowiem zgromadzenia towaru w celu płynnej realizacji sprzedaży.

Trzeci kwartał to okres wakacyjny i w tym czasie historycznie każdego roku notujemy mniejszą sprzedaż. Tym razem jednak znacząco przekroczyliśmy poziom przychodów z ubiegłego roku. Na pewno to efekt zwiększającej się popularności na złoto inwestycyjne w Polsce. Jednak przede wszystkim wpłynęła na to wysoka inflacja i trwająca nadal wojna na Ukrainie. W takich momentach tym bardziej złoto jest traktowane jako bezpieczna przystań dla naszych środków pieniężnych, szczególnie w momencie kiedy trudno znaleźć inne długoterminowe cele inwestycyjne. Na lokatach bankowych można tylko stracić, a coraz trudniej też o kupno mieszkania czy działki budowlanej. Inny jest też próg wejścia. W złoto, aktywo bardzo łatwozbywalne na całym świecie, można już zainwestować kilka tysięcy złotych. Popyt na złoto jest na bardzo wysokim poziomie i bywają dni kiedy w naszych oddziałach obserwujemy kolejki. Inflacja ma być jeszcze wyższa, państwa drukują ogromne ilości pieniędzy, które mają pomóc gospodarkom zmierzyć się z wysokimi cenami gazu czy ropy. W takich okolicznościach sprzedaż złota inwestycyjnego będzie rosła. Jestem przekonany, że w skali całego kraju pobijemy ubiegłoroczny rekord sprzedaży tego kruszcu, który wyniósł jak szacujemy 14 ton.- komentuje Jarosław Żołędowski, Prezes Mennicy Skarbowej.

Tylko w 3 kwartale 2022 roku Spółka sprzedała 1,1 tony złota w porównaniu do 920 kg z 3 kwartału ubiegłego roku. Pomimo wzrostu przychodów o 25%, zysk na sprzedaży w trzecim kwartale 2022 roku był niższy niż w analogicznym kwartale 2021 roku i wyniósł 5,2 mln zł w stosunku do 8,2 mln zł w trzecim kwartale 2021 roku.

Zmniejszenie zysku ze sprzedaży wynikało głównie ze spadku marży brutto na sprzedaży w związku z tymczasowym spadkiem cen fizycznego złota na rynku polskim oraz decyzji Zarządu Spółki o upłynnieniu wolniej rotujących zapasów w trakcie trzeciego kwartału 2022 roku. W kolejnych kwartałach zamierzamy koncentrować się na sprzedaży produktów o wyższych poziomach marży.” -komentuje Adam Stroniawski, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży.

Narastająco zysk na sprzedaży za pierwsze trzy kwartały 2022 wyniósł 30,6 mln zł co stanowi wzrost o 50,2% w stosunku do 20,1 mln zł zysku na sprzedaży po trzech kwartałach 2021 roku.

W trzecim kwartale 2022 roku zysk brutto wyniósł 4,8 mln zł, wobec 7,9 mln zł w trzecim kwartale 2021 roku. Z kolei zysk netto wyniósł 3,9 mln zł w porównaniu do 6,0 mln zł w trzecim kwartale 2021 roku. Jednakże zysk netto za trzy pierwsze kwartały 2022 narastająco wyniósł 24,4 mln zł co stanowi wzrost o 60,5% w stosunku do 15,2 mln zł zysku netto po trzech kwartałach 2021 roku.

Stan krótkoterminowych aktywów finansowych, w tym środków pieniężnych, zwiększył się z 19,1 mln zł na koniec trzeciego kwartału 2021 roku do 28,0 mln zł na koniec trzeciego kwartału 2022 roku. Nadwyżka aktywów obrotowych nad zobowiązaniami bieżącymi korzystnie wpływa na bezpieczeństwo finansowe Emitenta, co w połączeniu z powtarzalnością wyników świadczy o stabilnej sytuacji finansowej Spółki i zapewnia możliwość strategicznego planowania rozwoju działalności w następnych okresach rozliczeniowych.

Sieć sprzedaży Mennicy Skarbowej liczy już 16 punktów na terenie całej Polski. Poszerzanie stacjonarnej sieci sprzedaży to jeden ze strategicznych celów Mennicy, która w ten sposób planuje jeszcze bardziej umocnić pozycję na rynku sprzedaży złota.

Czy warto inwestować w złoto?

Złoto ma wysoką wartość od tysiącleci. Jest bardzo cenione przede wszystkim ze względu na rzadkie występowanie, a także swoje właściwości, ponieważ charakteryzuje się bardzo dużą trwałością. Jest także często wybierane przez osoby, które szukają bezpiecznych sposobów na inwestowanie.

Stabilność i bezpieczeństwo złota

Dla kogo inwestycja w złoto jest dobrym rozwiązaniem? Przede wszystkim dla osób, które chcą uniknąć dużego ryzyka. Od wielu lat złoto jest niezmiennie uznawane za jedną z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału. Zabezpiecza finanse przed wszystkimi trudnymi do przewidzenia wydarzeniami takimi jak duże wahania walut, inflacja, czy giełdowy krach. Tę zaletę można docenić zwłaszcza w niespokojnych czasach, kiedy sytuacja polityczna i gospodarcza często zmienia się z dnia na dzień. Warto pamiętać, że wszystkie zawirowania i negatywne wydarzenia nie obniżają wartości złota, wręcz przeciwnie – wpływają na jej wzrost.

Niezależność złota

Inwestowanie w złoto pozwala więc na uniezależnienie się od politycznych i ekonomicznych katastrof. Ta forma lokaty kapitału wyróżnia się również dużą niezależnością od rządów i ich działań, w tym od nieodpowiedzialnych decyzji polityków. Niepewna pozycja dolara, niskie ceny, wszelkie napięcia geopolityczne wpływają jedynie na wzrost cen złota, a co za tym idzie są korzystne dla inwestora, który może tracić na innych lokatach.

niezależność złota

Duża płynność złota

Złoto to uniwersalny środek płatniczy, który da się wymienić na całym świecie, w każdym kraju. Złoto można spieniężyć niezależnie od sytuacji – zawsze znajdzie się nabywca, który wymieni je na gotówkę. Innymi słowy jest płynne finansowo, czyli można je bez problemu sprzedawać i kupować, jest powszechnie rozpoznawane jako środek płatniczy. W każdym zakątku świata ludzie znają jego wysoką wartość.

Złoto na niepewne czasy

Złoto inwestycyjne do doskonała lokata na niepewne czasy – takie określenie jest używane nie tylko przez zwykłych inwestorów, ale także przez ekspertów i analityków finansowych. To właśnie złoto jest lokatą, która pomaga przeżyć najgorsze kryzysy gospodarcze, w końcu jest odporne na inflację. Nierzadko ratowało życie w czasie wojny, kiedy pozwalało na przetrwanie w ekstremalnych sytuacjach.

Nie da się też ukryć, że złoto to jedyny środek płatniczy, który jest praktycznie niezniszczalny. Jest bardziej solidne od pieniędzy drukowanych na papierze. Nie bez przyczyny banki centralne przechowują w swoich sejfach sztabki złota, a nie papierowe banknoty. Sztabki nie ulegną zniszczeniu nawet w czasie najgorszych katastrof naturalnych jak powódź a także z powodu pożaru.

Oczywiście warto także pamiętać, że złota nie da się sfałszować. Złoto inwestycyjne oraz w każdej innej postaci jest starannie kontrolowane. W sztabkach i monetach zawsze sprawdza się zawartość cennego kruszcu. Czystość złota jest standaryzowana i kontrolowana między innymi przez rządy kopalniane i międzynarodowe rafinerie.

złoto na niepewne czasy

Złoto jako kapitał zapasowy i asekuracyjny

Kolejną zaletą inwestowania w złoto jest fakt, że ten kruszec stanowi doskonały kapitał zapasowy. Warto pamiętać, że centralne i krajowe banki wykorzystują złoto właśnie jako zapasowy kapitał. Każde bogate państwo posiada rezerwy złota w swojej skarbnicy. Eksperci doradzają, żeby inwestować w metale szlachetne od 5 do 10 proc. swojego majątku. Takie rozwiązanie jest polecane nie tylko największym inwestorom. To właśnie mniejsi inwestorzy mogą bardzo dużo skorzystać na złocie, ponieważ chroni ono przed fluktuacjami cen.

Inwestycja w złoto – korzystne rozwiązanie?

Oczywiście nie trzeba inwestować wszystkich swoich oszczędności w złoto lub inne szlachetne kruszce. Jednak przeznaczenie części środków na ten cel może zapewnić bardzo dobre zabezpieczenie finansowe. Bez trudu można zauważyć, że ceny złota utrzymują się na stabilnym poziomie, a nawet stopniowo wzrastają. Nawet jeśli zakupimy złote monety i zostawimy je w sejfie na kilka dziesięcioleci, nie stracą one swojej wysokiej wysokiej wartości i nadal będą aktualnym środkiem płatniczym, który możemy wymienić na dowolną walutę.

Golden Times

Pojęcie „złote czasy” w finansach może być interpretowane na różne sposoby w zależności od kontekstu i perspektywy. Oto kilka okresów, które często są uznawane za „złote czasy” w historii finansów:

  1. Lata 20. XX wieku (Dzika Radość): Okres po zakończeniu I wojny światowej, w którym gospodarki wielu krajów doświadczyły dynamicznego wzrostu. W Stanach Zjednoczonych nazywany to czasem „Dziką Radością”. Jednak ta dobra passa zakończyła się Wielkim Kryzysem w 1929 roku.
  2. Lata 80. i 90. XX wieku (Era dobrobytu): Okres ten to czas silnego wzrostu gospodarczego w wielu krajach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i wielu krajach europejskich. Wzrost giełdowy, rozwój rynku obligacji, a także innowacje finansowe, takie jak pojawienie się funduszy hedgingowych.
  3. Era Internetowa (lata 90. i początek XXI wieku): Okres intensywnego wzrostu gospodarczego dla firm technologicznych i spółek z branży internetowej. Spekulacje na rynkach akcji i inwestycje w nowe technologie przyniosły wysokie zyski wielu inwestorom.
  4. Lata 2003-2007 (Okres przed kryzysem finansowym): Wielu ekonomistów i analityków uznaje ten okres za czas globalnego wzrostu gospodarczego. Jednakże, w 2008 roku wybuchł globalny kryzys finansowy, który miał ogromne konsekwencje dla światowej gospodarki.
  5. Czasy współczesne (po 2009 roku): Po kryzysie finansowym z 2008 roku i globalnej recesji, wiele gospodarek zaczęło powracać do wzrostu. Jednakże, te czasy również charakteryzują się wyzwaniami, takimi jak zmienność rynków, niestabilność polityczna i wprowadzanie nowych regulacji finansowych.

Warto zauważyć, że ocena, czy dany okres jest „złotym czasem” w finansach, może zależeć od perspektywy różnych interesariuszy, w tym inwestorów, przedsiębiorstw, ekonomistów czy rządów. Ponadto, historii finansów towarzyszą cykle koniunkturalne, a okresy dobrobytu mogą być równoważone okresami kryzysów i recesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *